Geschiedenis

Uit de Vlissingse courant van 20 augustus 1937.

De nieuwe auto – motorspuit is gearriveerd. Op de Dokkade stond gistermiddag een brandspuit te werken. Niets bijzonders wanneer het geen brand betreft, zult u zeggen. De brandweer oefent wel eens meer, al is het meestal des avonds. Dit maal was het toch iets anders. Zoals men zal herinneren verenigde de gemeenteraad zich in de vergadering van 7 mei j.l. met een voorstel om tot aanschaf van een nieuwe auto – motorspuit over te gaan ,daar men tot nu toe slechts over één auto – motorspuit en twee motorspuiten beschikt, welke laatste reeds sedert 1920 dienst deden en niet meer voldoen. Gisteren nu is de nieuwe auto – motorspuit uit Apeldoorn, waar zij werd gebouwd, naar Vlissingen overgebracht. Het is begrijpelijk dat de commandant van de brandweer, de heer W.J.Agterberg, voordat de spuit, in afwachting van de officiële demonstratie, in de garage werd opgeborgen, even wilde zien hoe ze het “deed” Zo werd dan gistermiddag een demonstratie gegeven voor de commandant en nog enkele leden van de brandweer. De spuit die er keurig uitziet is een prachtige aanwinst voor onze brandweer. Met de twee moderne auto – motorspuiten kunnen de onverhoopte branden nu gerust afgewacht worden. de uitvoering van de nieuwe spuit is vrijwel als de andere, alleen is de capaciteit groter. De nieuwe Ford V 8 van 60 PK. kan 2000 liter water per minuut bij 7 atmosfeer leveren, terwijl de ander een capaciteit van slechts 1200 liter bij 7 atmosfeer druk heeft. De twee oude 500 liter spuiten hebben ook reeds hun bestemming gekregen. Een ervan is aan de Kon.Mij.de Schelde verkocht, terwijl de andere in reserve gehouden wordt voor het eventueel leegpompen van volgelopen kelders, enz.

 

Zo stond het nieuws toen in de krant. Het was natuurlijk best bijzonder dat er een brandweerauto bij kwam. Meestal ging het om motorspuiten die al dan niet door paarden werden getrokken.

Een paar jaar na ingebruikname van de auto brak de tweede wereldoorlog uit. de MOTOR 2, zoals die toen heette, werd veelvuldig ingezet en de brandweer kwam onder commando van de Duitse bezetter te staan. De kazerne aan de Van Dishoeckstraat werd zelfs gebombardeerd, waarbij 4 brandweercollega’s om het leven kwamen. Een bronzen plaquette ter herinnering aan dit drama hing tot aan de sloop (2006) in de kazerne aan de Van Dishoeckstraat. Nu heeft de plaquette een eervolle plaats in de nieuwe kazerne aan de Olympiaweg in Vlissingen.

De MOTOR 2 werd op den duur de MOROR 5 en heeft ruim 30 jaar uitrukdienst gedaan voor het Vlissingse Korps. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is de auto buiten bedrijf gegaan. De laatste brand waarbij de MOTOR 5 was ingezet was een brand in café Oostende op de hoek Bellamypark – Groenewoud te Vlissingen. Daarna is de auto nog weg gebruikt voor oefeningen maar uiteindelijk ging hij toch in de “motteballen”.